1. Základní ustanovení - Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím internetovém obchodě www.dancerfish.cz. Prodávající: E CONZULT CZ, s.r.o.,  IČO: 26686970, DIČ CZ26686970, Praha 2, Máchova 23/469, PSČ 120 00 . Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
  Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, či firemních log prodávajícího nebo dalších firem.
 2. Bezpečnost a ochrana informací - Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka. Provozovatel internetového obchodu dancerfish.cz, společnost E CONZULT CZ, s.r.o., se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 3. Otevírací doba - Prodejna na adrese:
  Sokolovská 128 , Praha 8
  po – pá 09.00 - 18.00
 4. Ceny - jsou vždy uvedeny s DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak. Zboží je prodáváno pouze s DPH, platným pro území České republiky, ceny jsou kalkulovány pro koncové, maloobchodní zákazníky.
 5. Objednávání - Minimální výše objednávky není stanovena, při odběru zboží nad 2.000,-Kč v České republice hradí poštovné-dopravné prodávající. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a předběžný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  • prostřednictvím elektronického obchodu na www.dancerfish.cz
  • elektronickou poštou na adrese : info@dancerfish.cz 
  • osobně 
  Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
  • jméno, příjmení a adresu kupujícího
  • telefonní číslo pro případné vyrozumění 
  • způsob odebrání a dopravy 
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité 
  Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit do 24 hodin od podání.
 6. Odstoupení od smlouvy - ( Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).
  V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
  a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@dancerfish.cz ) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: 0000-0000000000 . Datum a podpis.
  b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
  e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
  f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 7. Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 8. Platební podmínky
  • platba v hotovosti při nákupu 
  • platba platení kartou* 
  • platba předem bankovním převodem 
  • na dobírku** při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) 
  * pokud v období od přijetí objednávky do její expedice dojde k vyprodání objednaného zboží, nebo není možné jej z nějakého důvodu expedovat, bude firmou  E CONZULT CZ, s.r.o. neprodleně vrácena částka za toto nedodané zboží na účet zákazníka.
  **platba na dobírku je možná pouze na území České republiky.
  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 9. Dodací podmínky
  • osobní odběr 
  • zasílání poštou či přepravní službou 
  • minimální cena za dopravu v ČR je stanovena na 89,-Kč.
  • ceny zásilek do zahraničí jsou nastaveny pro jednotlivé země
  • celková cena za dopravu je závislá na volbě přepravce a způsobu úhrady
  Základní cena za dopravu je nastavena pro doručení zásilek na území České republiky, zákazníci z jiných zemí jsou povinni zadat zemi doručení před dokončením objednávky, přičemž do zahraničí je zásilka odeslána až po uhrazení objednávky a obdržení platby na účet firmy E CONZULT CZ, s.r.o.
  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky , poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně vážně poškozené zásilky. 
  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@dancerfish.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
 10. Záruční podmínky - na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího
 11. Závěrečná ustanovení - Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.03.2009. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.